Wednesday, January 30, 2013

Esseenide rahuevangeelium I osa


ESSEENIDE RAHUEVANGEELIUM
Esimene raamat

Aramea käsikiri ja vanaslaavi tekstid 3.sajandist
Võrrelnud, toimetanud ja tõlkinud
EDMOND BORDEAUX SZEKELY

Rahvusvaheline Biogeenika Ühing


Tõe ja vale vaim
Heitlevad inimsüdames:
Tõde – sündinud Valguse lättest, 
Vale – pimeduse urkast.
Saanud päranduseks tõe,
Hoidub inimene pimedusest.

Surnumere rullraamatute seadumuse juhisestEESSÕNA

Peaaegu kaks tuhat aastat on möödunud ajast, mil Inimese Poeg õpetas inimkonna teed, tõde ja elu. Ta tõi tervist haigetele, tarkust teadmatutele ja õnne hädasolijaile. Ta võitis poolinimkonnast ja kogu lääne tsivilisatsiooni. See tõsiasi tõendab meistri sõnade igavest elujõudu ning nende ülimat ja võrreldamatut väärtust.

Siin raamatus esitatakse vaid umbes üks kolmandik kaheksast käsikirjast, mis leiduvad arameakeelsetena Vatikani salajastes arhiivides ja vanaslaavikeelsetena habsburgide kuninglikes arhiivides (praegu Austria valitsuse omanduses). 

Tänu nende kahe versiooni olemasolu eest võlgneme me nestoriaani preestritele, kes Tšingis-khaani pealetungivate hordide survel idast lääne poole oli sunnitud põgenema, kõiki oma iidseid pühakirju ja ikoone endaga kaasas kandes.

Iidsed aramea tekstid pärinevad 3.sajandist pärast Kristust, samal ajal kui vanaslaavi versioon on esimene sõnasõnaline tõlge. Kuidas täpselt tekstid Palestiinast Aasia sisemaale nestoriaani preestrite kätte rändasid, pole arheoloogid veel võimelised meile täpselt seletama.

Meil pole sellele tekstile midagi lisada. Ta räägib iseenda eest. Lugeja, kes järgnevaid lehekülgi keskendunult uurib, tunneb igavest elujõudu ja võimast tõendust nendes sügavates tõdedes, mida inimkond praegu tungivamalt vajab, kui kunagi varem.


„Ja tõde olgu iseenda tunnistajaks“

London, 1937
Edmond Bordeaux Szekely


Eessõna kuldse aastapäeva (1978) väljaandele

Viiskümmend aastat on möödunud Esseenide Rahuevangeeliumi esimese raamatu esmakordsest väljaandmisest ja ka Rahvusvahelise Biogeenika Seltsi (International Biogenic Society) rajamisest, mis on pühendunud esseenide eatute õpetuste igakülgsele rakendamisele meie igapäevases elus kahekümnendal sajandil. Vahepeal on maailm läbi teinud laastava globaalse sõja ja seisab jälle silmitsi üsnagi ületamatute probleemidega maakera saastatuse, toidu- ja energianappuse ning poliitiliste filosoofiate vaheliste kasvavate pingete näol. Ja ometi jätkavad need Jeesuse ajatud sõnad oma rahu ja armastuse seemnete külvamist murelikku maailma. Üle kümne miljoni lugeja on alates 1928. aastast Esseenide Evangeeliumi sõnu enesesse võtnud ja nende arv kasvab päev päevalt. Victor Hugo on öelnud: „ei ole suuremat jõudu kui mõtte oma, mille aeg on tulnud.“ Võib-olla arusaam esseenide filosoofia lihtsast tugevusest on lõpuks kätte jõudnud. Ehk ei ole veel liiga hilja nende Jeesuse sõnade ümberkujundavaks jõuks, nende algses puhtuses ja lihtsuses, mõjumaks oma imelise väega maailmale, mis vajab seda nagu ei kunagi varem ajaloos.

Pärast rohkem kui neljakümneaastast meie planeedi kogu ajalugu muunud sündmuste uurimist võib tõsine tõeotsija nüüd lisaks Esseenide Raamatule lugeda ka tema järge, teist raamatut – „Esseenide tundmatud raamatud“, ja kolmandat raamatut – „Esseenide Vennaskonna kadunud kirjarullid“.

1975 toimus tähtis sündmus. Ilmus kauaoodatud „Esseenide Rahuevangeeliumi avastamine“ – raamat, mis lõpuks vastab viimase poole sajandi jooksul kogu maailmast meile esitatud küsismustele Esseenide Evangeeliumi kohta. Ka „Eatu otsimine“, I osa, heidab valgust Esseenide Evangeeliumi hämmastavale ajaloole. II osa „Suur eksperiment“ kirjeldab esseeni-biogeenika liikumise kiiret kasvu, üle kogu maailma aset leidvat vaimset renessansi Rahvusvahelise Biogeenika Seltsi raames. III köide „Nooruse keemia“ suhtestab omavahel kaasaegsete meditsiiniuuringute ja biokeemia tuhanded faktid ja avastused. Ja Rahvusvahelise Biogeenika Seltsi kõikehõlmav käsiraamat „Esseenide tee – biogeenne elamine“ kinnitab Esseenide Rahuevangeeliumi igavesi põhimõtteid, andes konkreetseid ja praktilisi juhiseid nende rakendamiseks meie igapäevases elus 20. Sajandil. Uuesti täiendatud ja laiendatud väljaandena (ilmus esmakordselt Prantsusmaal 1928 kui „La Vie Biogenique“) on see „esseenide entsüklopeedia“ saavutanud ülemaailmse populaarsuse.


Edmond Bordeaux Szekely„Nad saatsid välja tervendajaid. Üks neist oli Jeesus, esseen. Ta käis haigete ja hädasolijate seas ning andis neile teadmise, mida nad vajasid, et end ravida. Mõned, kes talle järgnesid, kirjutasid selle üles, mis juhtus tema ja nende vahel, kes kannatasid ja raskelt koormatud olid. Vannaskonna vanemad tegid sõnadest luule ja muutsid Inimeste Tervendaja, Hea Karjase loo unustamatuks. Ja kui viimaks tuli vendadel aeg kõrb maha jätta ning teise kohta minna, jäid kijrarullid maha nagu peidetud vahimehed, nagu igavese ja elava tõe unustatud valvurid.

Algas tume aeg – metsluse, barbaarsuse, raamatu põletamise, ebausu ja tühiste iidolite kummardamise aeg. Leebe Jeesus oli igaveseks kadunud ristilöödud Jumala kujus, ja esseenide vennad varjasid oma õpetusi nende väheste meeles, kes suudaksid neid säilitada oma järglastele. Ja Tervendamise Kirjarullid lebasid hooletusse jäetult kõrbe muutlike varjude all...“


Raamatust „Esseenide Rahuevangeeliumi avastamine“

Edmond Bordeaux Szekely


ESSEENIDE RAHUEVANGEELIUM

Ja palju haigeid ning vigaseid tuli Jeesuse juurde, küsides: „Kui sa tead kõiki asju, siis ütle meile, miks peame me kannatama nende hirmsate hädade käes? Miks ei ole me terved, nagu teised inimesed? Issand, tee meid terveks, et meiegi saaksime tugevaiks ja ei peaks kauemaks jääma selle viletsuse sisse. Me teame, et sinu võimuses on kõikide haiguste ravimine. Vabasta meid saatanast ja tema kõikidest suurtest piinadest. Issand, halasta meie peale.“

Ja Jeesus vastas: „Õnnelikud olete teie, et olete näljased tõe järele ja seepärast, et mina saan teid rahuldada tarkuse leivaga. Õnnelikud olete teie, et viskate välja saatana võimu, sest mina juhin teid meie Ema inglite kuningriiki, kuhu saatana võim ei või siseneda.“

Ja nad küsisid temalt hämmastusega: „Kes on meie Ema ja kes on tema inglid? Ja kus on tema kuningriik?“

„Teie Ema on teis ja teie temas. Tema sünnitas teid, tema annab teile elu. Tema andiski teile teie keha, ja temale annate selle ühel päeval tagasi. Õnnelikud olete, kui tulete, et õppida tundma teda ja tema kuningriiki, ja kui te võtate vastu teie Ema inglid ja peate kinni tema seadustest. Tõesti, ma ütlen teile: see, kes teeb nõnda, kuidas ma õpetan, ei näe kunagi haigust. Sest teie Ema vägi on üle kõigest. Ja see hävitab saatana ning tema kuningriigi ja valitseb kõikide teie kehade ja kõikide elusolendite üle.“

„Veri, mis meis voolab, on sündinud meie Maa-Ema verest. Tema veri sajab alla pivedest, purskub välja maa üsast; vuliseb mägiojades, voolab kaugele tasandike jõgesid mööda, magab järvedes, raevutseb võimsalt tormistes meredes.“

„Õhk, mida meie hingame, on sündinud meie Maa-Ema hingusest. Tema hingus on kõrguste taevasinas, tuhiseb mäetippudel, sahistab metsapuude lehtedes, voogab üle viljaväljade, suigub unele sügavates orgudes, põletab kuumalt kõrbes.“

„Meie luude tugevus on sündinud meie Maa-Ema luudest - kaljudest ja kividest, kes seisavad alasti taeva poole mäetippudel, kes magavad hiiglastena mäekülgedel, kes on nagu kõrbesse püstutatud puuslikud, ja kes on peidus maa sügavuses.“

„Meie ihu õrnud on sündinud meie Maa-Ema ihust, mis kasvab kollase ja punasena puude viljades ja toidab meid väljade künnivagudes.“

„Meie sisikond on sündinud meie Maa-Ema sisikonnast ja on peidetud meie silmade eest, nagu on silmale nähtamatud maapõue sügavused.“

„Meie silmade valgus ja meie kõrvade kuulmine on sündinud meie Maa-Ema värvidest ja helidest, mis sisaldavad meid endis, nagu lained kalu ja õhukeerised linde.“

„Ma ütlen teile täies tões: inimene on Maa-Ema poeg ja temalt on inimesepoeg saanud oma keha, nii nagu vastsündinud imiku keha on sündinud tema ema üsast. Tõesti, ma ütlen teile: te olete üksoma Maa-Emaga – tema on teis ja teie olete temas. Temast olete te sündinud ja temasse lähete kord tagasi. Seepärast pidage tema seadusi, sest mitte keegi ei või elada kaua ega olla õnnelik, kui ta ei austa Maa-Ema ning ei täida tema seadusi, Sest sinu hingus on tema hingus, sinu veri on tema veri, sinu luud on tema luud, sinu ihu on tema ihu, sinu sisikond on tema sisikond, sinu silmad ja sinu kõrvad on tema silmad ja tema kõrvad.“

„Tõesti, ma ütlen teile: kui te peaksite eksima kasvõi ühe vastu neist seadustest, kui peaksite kahjustama kasvõi ühte oma kehaliikmeist, siis olete täielikult kadunud oma surmatõves ja kuulda on üksnes nutt ja hammaste kiristamine. Ma ütlen teile, kui te ei järgi oma Ema seadusi, siis ei saa te mingi tarkuse ega kavalusega surma eest põgeneda. Ja see, kes hoiab Ema seadusi, seda hoiab tema Ema samuti. Ta ravib kõik tema hädad ja ta ei jää enam kunagi haigeks. Ema annab talle pika eluea ja hoiab-haitseb teda kõikide õnnetuste eest: tule, vee ja mürgiste madude hammustuste eest. Sest sinu Ema kannab sind ja hoiab elu sinu sees. Ta on andnud sulle oma keha ja miski muu peale tema ei tee sind terveks. Õnnelik on see, kes armastab oma Ema ja on vaikselt tema rüpes. Sest teie Ema armastab teid, isegi siis, kui pöördute temast ära. Ja kui palju enam peab ta armastama teid, kui te pöördute tema juurde tagasi? Ma ütlen teile tõesti – väga suur on tema armastus: suurim suurimatest mägedest, sügavam sügavamatest meredest. Ja neid, kes armastavad oma Ema, neid ei hülga tema iialgi. Nagu kana hoiab oma tibusid, nagu lõviema oma poegi, nagu ema oma vastsündinut – nii hoiab Maa-Ema Inimese poega kõige häda ja kogu kurjuse eest.“

„Sest ma ütlen teile tõesti, lugematu kurjus ja hädaohud ootavad inimesepoega. Peltsebul, kurjade vürst, kõige kurja allikas, on ootel kõikide inimesepoegade kehades. Ta on surm, kõikide haiguste isand, kes võtab endale sobiva rüü, ahvatledes ja kiusates inimesepoegi. Ta lubab neile rikkust ja võimu, hiilgavaid paleesid, kuld- ja hõbeehteid ja lugematul hulgal teenreid. Ta lubab neile kuulsust ja hiilgust, hoorust ja lõbujanu, aplust ja joomarlust, prassivat elu, laiskust ja jõudeelu. Ta meelitab igaüht selle läbi, mis kellelegi südamelähedane on. Ja sel päeval, kui inimesepojad on muutunud kõigi nende tühistuste ja jäleduste orjadeks, näppab ta neilt ära kõik, mida Maa-Ema on neile nii rikkalikult jaganud. Ta võtab neilt nende hinguse, nende vere, nende luud, nende ihu, nende sisikonna, nende silmad, nende kõrvad. Ja inimesepoja hingamine muutub lühikeseks ja lämmatavaks, täis valu ja halba lõhna, nagu ebapuhaste elajate hingeõhk. Ja tema veri muutub paksuks ja haisvaks, nagu mädasoo vesi; see tõmbub kokku kämbuks ja muutub mustaks, nagu surmaöö. Ja tema luud muutuvad hapraks, hõredaks ja pahklikuks; nad muutuvad tükkideks, nagu kõrgelt kaljule kukkuv kivi. Ja tema ihu muutub rasvaseks ja vesiseks – see mädaneb ja roiskub, kaetuna koledate kärnade ja paisetega. Ja tema sisikond täitub jõleda roojasusega, väljaspoole immitsevate mäda niredega, ja lugematud jälgid ussikesed leiavad endale seal elupaiga. Ja tema silmad muutuvad ähmaseks, kuni lõpuks pime öö katab neid. Ja tema kuulmine kaob, andes maad hauavaikusele. Ja kõige lõpuks kaotab eksinud inimesepoeg elu. Sest ta ei täitnud oma Ema seadusi ja lisas pattudele patte. Seepärast võeti temalt ära kõik Maa-Ema annid: hingamine, veri, luud, liha, sisikond, silmad, kõrvad, ja kõige lõpuks – elu, millega Maa-Ema inimese keha kroonis.“

„Aga kui eksinud inimesepoeg kahetseb oma patte ja heastab need, kui ta pöördub tagasi Maa-Ema juurde ja täidab nüüd Tema seadusi ning vabastab end saatana haardest, hakates vastu tema kiusatustele, siis võtab Maa-Ema oma eksinud poja uuesti vastu armastusega ja saadab talle oma inglid, et need teda teeniksid. Tõesti, ma ütlen teile: kui inimesepoeg hakkab vastu saatanale eneses ja ei tee tema tahet, siis selsamal tunnil on Ema inglid kohal, et teda teenida kogu oma väega ja vabastada inimesepoega täielikult saatana võimu alt.“

„Sest mitte ükski inimene ei saa teenida kahte isandat. Ta kas teenib Peltsebuli ja tema käsilasi, või ta teenib meie Maa-Ema ja tema ingleid. Ta kas teenib surma, või teenib elu. Ma ütlen teile tõesti, õnnelikud on need, kes täidavad elu seadusi ja ei rända mitte mööda surma teid. Sest nendes kasvavad tugevaks elu jõud ja nad pääsevad surma piinadest.“

Ja kõik tema ümber kuulasid tema sõnu hämminguga, sest tema sõnades oli vägi ja ta õpetas täiesti teistmoodi kui preestrid ja kirjatundjad.

Ja kuigi päike oli juba loojunud, ei läinud keegi neist koju. Nad istusid ringis ümber Jeesuse ja küsisid temalt: „Issand, millised on need elu seadused? Jää meiega veidi kauemaks ja õpeta meid. Me tahaksime kuulata sinu õpetusi, et me saaksime terveks ja muutuda õiglasteks.“

Ja Jeesus istus nende keskele maha ja ültes: „Tõesti, ma ütlen teile, mitte keegi ei saa olla õnnelik, ilma et ta täidaks seadust.“

Ja teised vastasid: „Me kõik täidame Moosese oma seaduseandja seadusi, just nii, nagu nad on pühakirjades üles kirjutatud.“

Ja Jeesus vastas: „Ärge otsige seadust pühakirjades, sest seadus on elu, kuna kiri iseenesest on surnud. Tõesti, ma ütlen teile: Mooses ei saanud oma seadusi Jumalalt mitte kirjalikult, vaid läbi elava sõna. Seadus on elava Jumala elav sõna elavatele prohvetitele elavate inimeste jaoks. Seadus on kirjas kõiges, mis elab. Sa leiad selle rohus, puus, jões, mäes, taeva lindudes, mere kalades; kuid otsige seda peamiselt iseendast. Sest ma ütlen teile tõesti: kõik elavad olevused on Jumalale lähemal kui leutu pühakiri. Jumal on loonud elu ja kõik elavad olevused nii, et nad võiksid läbi igavesti kestva sõna õpetada inimesele tõelise Jumalaseadusi. Jumal ei ole kirjutanud seadusi raamatute lehekülgedele, vaid teie südamesse ja teie vaimu. Need on teie hinguses, teie veres, teie luudes, teie lihas, teie sisikonnas, teie silmades, teie kõrvades ja teie keha viimases kui osakeses. Seadus on õhus, vees, maas, taimedes, päikesekiirtes, sügavustes ja kõrgustes, mis kõik räägivad sinuga, et sa võiksid kuulda elava Jumala keelt ja tahet. Kuid te sulete oma silmad, et te ei võiks näha, ja te sulete oma kõrvad, et te ei võiks kuulda. Tõesti, ma ütlen teile: pühakiri on inimese töö, kuid elu ja kõik selle kandjad on Jumala töö. Mispärast ei kuula te Jumala sõnu, mis on kirjutatud üles Tema töödes? Ja mispärast õpite te surnud pühakirju, mis on inimkäte töö?“

„Kuidas saame lugeda Jumala seadusi mujalt kui pühakirjades? Kuhu on nad üles kirjutatud? Loe meile neid sealt, kus sina neid näed, sest me ei  tea midagi peale pühakirjade, mis me oleme pärinud oma esiisadelt. Räägi meile seadustest, millest sa ütlesid, et nende kuulmise läbi võime me saada terveks ja õigeks mõistetud.“

Jeesus ütles: „Te ei saa aru elu sõnadest, sest te olete surmas. Pimedus katab teie silmi ja teie kõrvad on võimetud kuulma. Sest ma ütlen teile: see ei too teile mingisugust kasu, et te vaevate pead surnud pühakirjade üle, kui oma tegude kaudu salgate teda, kes on teile andnud need pühakirjad. Tõesti ma ütlen teile: Jumal ja tema seadused ei ole selles, mida teete teie. Neid ei ole õgardluses ja veinijoomises, ka mitte ohjeldamatus eluviisis, meelelõbus või varanduse kogumsies ega vaenlaste vihkamises. Sest need asjad on kaugel tõelisest Jumalast ja Tema inglitest. See kõik tuleb pimeduse riigist ja kõige kurjuse isandalt. Ja kõike seda hoiate te iseendis – niisiis ei saa Jumala sõna ja vägi siseneda teisse, sest kõiksugu kurjust ja kõiksugu jäledusi on seal, puhkamas teie kehas ja teie vaimus. Kui te soovite, et elava Jumala sõna ja tema vägi saaksid siseneda teisse, siis ärge rüvetage oma keha ja vaimu. Sest keha on vaimu tempel ja vaim on Jumala tempel. Puhaste seepärast tempel, et templi Issand võiks asuda sinna sisse ja hõivata koha, mis on talle vääriline.“

„Ja kõigist sinu keha ja vaimu kiusavatest, mis tulevad saatanast, eemaldub kaugemale Jumala taeva vari.“

„Uuenda ennast ja paastu. Sest ma ütlen teile tõesti, et saatan ja tema haigused saab välja kihutada ainult paastu ja palve läbi. Mine ja paastu üksinduses ja ära näita oma paastu mitte kellelegi. Elav Jumal näeb seda ja suur saab olema su tasu. Ja paastu kuni Peltsebul ja kõik tema kurjus lahkub sinust. Ja siis tulevad Maa-Ema inglid ja teenivad sind. Tõesti ma ütlen teile: kui te mitte ei paastu, ei saa te kunagi lahti saatana võimust ja haigustest, mis tulevad saatanast. Paastu ja palveta innukalt, otsides elava Jumala väge oma tervendamiseks. Paastu ajal hoia eemale inimesepoegadest ja otsi meie Maa-Ema ingleid, sest kes otsib, see leiab.“   

„Otsi metsade ja väljade värsket õhku ja seal leiad sa õhu ingli. Võta jalast oma jalavarjud ja seljast oma riided ja lase õhu inglil emmata kogu oma keha. Hinga kaua ja sügavalt, et õhu ingel saaks tulla sinu sisse. Tõesti, ma ütlen teile: õhu ingel kihutab teie kehast välja kogu mustuse, mis reostas seda nii seest kui väljast. Ja siis tuleb teist välja kõik must ja halvasti lõhnav, justkui tule suits, mis õtuseb keereldes üles ja kaob õhumerre. Sest ma ütlen teile: püha on õhu ingel, kes puhastab kõik, mis on ebapuhas ja muudab kõik haisva magusalõhnaliseks. Mitte ükski inimene ei või tulla Jumala palge ette, keda õhu ingel ei ole läbi lasknud. Tõesti, kõik peavad sündima uuesti läbi õhu ja tõe, sest teie keha hingab Maa-Ema õhku ja teie vaim hingab Taevase Isa tõde.“

„Peale õhu ingli otsi veeinglit. Võta jalast jalavarjud ja seljast oma riided ning lase veeinglil emmata kogu oma keha. Heida tervenisti tema embavate käte vahele. Ja nii sageli, nagu te liigutate õhku oma hingamise abil, liigutage oma kehaga vett samuti. Tõesti, ma ütlen teile: veeingel kihutab teie kehast välja kogu mustuse, mis reostas seda nii seest kui väljast. Ja kõik must ja haisev hõljub teist välja, nagu vees pestud rõivaste mustus hõljub eemale ja kaob jõe voogudesse. Ma ütlen teile: püha on veeingel, kes puhastab ära kõik, mis on ebapuhas ja muudab kõik haisva magusalõhnaliseks. Mitte ükski inimene ei või tulla Jumala palge ette, keda veeingel ei ole läbi lasknud. See on tõesti nii, et kõik peavad sündima uuesti läbi vee ja tõe, sest teie keha kümbleb maise elu jões ja teie vaim kümbleb igavese elu jões. Sest te saate oma vere meie Maa-Emalt ja tõe meie Taevaselt Isalt.“ 

„Ärge mõelge, et on piisav, kui veeingel embab teid ainult välispidiselt. Ma ütlen teile: mustus, mis on seespool, on palju suurem välisest mustusest. Ja see, kes puhastab ennast väljastpoolt, kuid jätab sisemuse puhastamata, on sarnane haudadele, mille pealispind on kaunisti üle võõbatud, kuid sisemus on täis igat liiki jubedat mustust ja jäledust. Niisiis ütlen ma teile: laske ennast veeinglil samuti ristida seestpoolt, et te saaksite vabaks kõigist oma mineviku pattudest ja teie sisemus saaks sarnaselt teie välimusele niisama puhtaks kui kobrutav jõgi, mis mängleb päikesepaistel.“

„Otsi seepärast üks pudelikõrvits, millel on inimese pikkune vars; võta kogu sisemus päike on soojendanud. Kinnita see üles puuoksa külge ja põlvita maha veeingli ette ja lase pudelkõrvitsa varrel siseneda oma pärasoolde, et vesi võiks voolata läbi kogu sinu soolestiku. Pärast seda puhka põlvitades maas veeingli ees ja palveta elava Jumala poole, et ta annaks sulle andeks kõik su mineviku patud, ja palveta vee ingli poole, et ta vabastaks sinu keha kõigest mustusest ja haigusest. Siis lase veel oma kehast välja voolata, et ta viiks sinu seest enesega kaasa kõik saatana mustuse ja haisvad asjad. Ja sa näed oma silmadega ja tunned oma ninaga kõiki neid jõledusi ja kogu mustust, mis reostas sinu keha templit; sa näed ja tunned ka neid patte, mis asusid sinu kehas, piinates sind igat liiki valudega. Ma ütlen teile tõesti, veega enda ristimine vabastab teid kõigest sellest. Korda seda ristimist veega igal oma paastu päeval, senikaua, kui sa näed, et vesi, mis sinust välja voolab, on sama puhas kui vahutav jõgi. Seejärel mine kogu kehaga voolavasse vette, ja seal, vee ingli käte vahel, anna edasi oma tänu elavale Jumalale, et ta vabastas sind sinu pattudest. Ja see püha ristimine vee ingli läbi on sündimine uude ellu. Sest mu silmad hakkavad siis nägema ja kõrvad kuulma. Ära tee enam pattu peale enese ristimist, et õhu ja vee inglid saaksid sinus elada ja sind teenida igavesti.“

„Ja kui pärast seda on teie sees veel midagi teie mineviku pattudest ja mustusest, siis otsige päikesepaiste inglit. Võtke jalast oma jalavarjud ja seljast riided ja laske päikesepaiste inglil emmata kogu oma keha. Seejärel hingake pikalt ja sügavalt, et päikesepaiste ingel saaks toodud teie sisemusse. Ja päikesepaiste ingel ajab teie kehast välja kõik halvasti lõhnava ja musta, mis reostas seda nii väljast kui seest. Ja kõik must ja haisev lahkub teist, nii nagu ööpimedus taandub tõusva päikese sära ees. Sest ma ütlen teile: püha on päikesepaiste ingel, kes puhastab välja kogu mustuse ja muudab kõik halvasti lõhnava magusalõhnaliseks. Keegi ei saa tulla Jumala palge ette, keda päikesepaiste ingel ei ole läbi lasknud. Tõesti, kõik peavad sündima uuesti päikeses ja tões, sest teie keha päikestub Maa-Ema päikesevalguses ja teie vaim päikestub Taevase Isa tõe valguses.“

„Õhu inglid, vee inglid ja päikesepaiste inglid on vennad. Nad on antud Inimese pojale, et nad võiksid teda teenida ja tema võiks alati minna ühe juurest teise juurde.“

„Samamoodi on püha nende embus. Nad on Maa-Ema jagamatud lapsed, ära lahuta neid, keda maa ja taevas on loonud üheks. Las need kolm venda-inglit hoiavad teid iga päeva oma embuses ja lubage neil jääda teie juurde kogu teie paastu ajaks.“

„Sest ma ütlen teile tõesti, kurjade võim, kõik patud ja kogu mustus saavad kiiruga lahkuma sellest kehast, mida embavad need kolm inglit. Nii nagu vargad põgenevad majaperemehe saabumisel tühjast majast – üks ukse kaudu, teine akna kaudu, kolmas katuse kaudu, igaüks, kust ta tabatakse ja kust ta vaid välja pääseb – niisamuti saavad teie kehadest pagema kõik kurjuse kuradid, kõik mineviku patud ja kogu mustus ning kõik haigused, mis reostasid teie keha templit. Kui Maa-Ema inlgid sisenevad teie kehadesse sellisel kombel, et templi peremees saab selle uuesti enese valdusse, saavad kõik halvad lõhnad lahkuma kiirustades teie hinguse kaudu ja teie naha kaudu, kõik reostunud veed teie suu ja teie naha kaudu, teie tagumiku ja teie suguosade kaudu. Ja kõike seda saate te näha oma silmadega ja nuusutada oma ninaga ning puudutada oma kätega. Ja kui kõik patud ja kogu mustus on lahkunud teie kehast, muutub teie veri niisama puhtaks nagu teie Maa-Ema veri, nagu jõgede vaht päikesepaistel mängeldes. Ja teie hingusmuutub niisama puhtaks kui lõhnavate lillede hingus; teie ihu niisama puhtaks kui puude lehtede kohal punaseks värvuvate puuviljade viljaliha; teie silmade valgus muutub niisama selgeks ja säravaks nagu üle sinise taeva paistva päikese sära. Ja nüüd siis hakkavad kõik Maa-Ema inglid teid teenima. Ja teie hingus, teie veri, teie ihu saavad olema üks Maa-Ema hinguse, vere ja ihuga, et teie vaim võiks samuti saada üheks teie Taevase Isa vaimuga. Sest tõesti, mitte keegi ei saa jõuda Taevase Isani muidu, kui läbib Maa-Ema. Samuti nagu ükski vastsündinud laps ei mõista oma isa õpetust enne kui ema on teda rinnaga imetanud, teda vannitanud, hellitanud, pannud teda magama ja hoolitsenud tema eest. Kuni laps on veel väike, on ta ema juures ja ta peab oma ema sõna kuulama.  Kui aga laps on suureks sirgunud, võtab isa teda enda kõrvale põllule tööd tegema, ja laps tuleb oma ema juurde vaid siis, kui lõunasöögi ja õhtueine aeg saabub. Ja nüüd õpetab teda tema isa, et ta võiks õppida oskusi oma isa töödest. Ja kui isa näeb, et poeg mõistab tema tema õpetust ja teeb oma tööd hästi, annab ta temale kogu oma varanduse, et see võiks kuuluda tema armastatud pojale, ja poeg võiks jätkata isa tööd. Tõesti, ma ütlen teile: õnnelik on see poeg, kes võtab kuulda ema nõuannet ja käib selle järele. Ja sada korda õnnelikum on see, kes võtab kuulda ja talitab ka oma isa nõuande järgi, sest teile on öeldud: „Sa pead oma isa ja ema austama, et su elupäevi pikendataks sellel maal.“ Kuid ma ütlen teile, Inimesepojad: austage oma Maa-Ema ja täitke kõiki tema seadusi, et teie elupäevi pikendataks maa peal, ja austage oma Taevast Isa, et igavene elu taevas oleks teie. Sest Taevane Isa on sada korda vägevam kui kõik isad seemne ja vere poolest, ja vägevam on Maa-Ema kui kõik emad keha poolest. Ja kallim on inimlaps Taevaisa ja Maa-Ema silmis kui on lapsed oma lihase isa ja ema silmis. Ja targemad on teie Taevaisa ja Maa-Ema sõnad ja seadused, kui seda on kõigi seemne ja vere poolest isade ja ihu poolest emades sõnad ning tahe. Ja rohkem väärt on ka teie Taevaisa ja Maa-Ema pärandus - maise ja taevase elu igavene kuningriik, kui kõik teie lihaste vanemate pärandused kokku."

"Ja teie tõelised vennad on kõik need, kes teevad teie Taevaisa ja Maa-Ema tahte järgi ning mitte vennad vere poolest. Tõesti, ma ütlen teile: teie tõelised vennad Taevaisa ja Maa-Ema tahtmises armastavad teid tuhat korda enam kui teie verevennad. Sest Kaini ja Abeli aegadest, kui verevennad astusid üle Jumala tahtest, ei ole olemas õiget vendlust vere järgi. Ja vennad suhtuvad vendadesse kui võõraisse. Seega, ma ütlen teile, armastage oma tõelisi vendi Jumala tahtmises tuhat korda rohkem kui vendi vere poolest.

SEST TEIE TAEVANE ISA ON ARMASTUS.
SEST TEIE MAA-EMA ON ARMASTUS.
SEST INIMESEPOEG ON ARMASTUS.

Armastuse tõttu saavad Taevaisa, Maa-Ema ja Inimesepoeg üheks. Sest Inimesepoja vaim loodi Taevaisa omast ja tema keha Maa-Ema kehast. Saage siis täiuslikeks, nii nagu teie Taevase Isa vaim ja Maa-Ema keha on täiuslikud. Ja armastage nii oma Taevast isa, nagu tema armastab teie vaimu. Ja armastage nii oma Maa-Ema, nagu tema armastab teie keha. Ja armastage nii oma tõelisi vendi, nagu Taevaisa ja Maa-Ema neid armastavad. Ja siis annab teie Taevane Isa teile oma püha vaimu ja teie Maa-Ema annab teile oma püha keha. Ja siis jagavad Inimesepojad nagu tõelised vennad üksteisele armastust. Armastust, mille nad said oma Taevaisalt ja Maa-Emalt; ja nad kõik saavad üksteisele trööstijaks. Siis kaob maailmast kohu kurjus ja mure, ning armastus ja rõõm valitsevad maa peal. Siis on maa nagu taevas ja tuleb Jumala Kuningriik. Ja siis tuleb Inimese Poeg kogu oma hiilguses seda Jumala kuningriiki pärima. Ja siis jagavad Inimesepojad oma jumalikku pärandit, Jumalariiki. Sest Inimesepojad elavad Taevaisas ja Maa-Emas, ning Taevaisa ja Maa-Ema elavad neis. Ja koos Jumala kuningriigiga tuleb aegade lõpp. Sest Taevase isa arm annab kõigile igavese elu Jumalariigis. Sest armastus on igavene. Arm on tugevam kui surm."

"Rääkigu ma pealegi inimeste ja inglite keeli, kui aga minus pole armastust, kõlan ma vaskpilli või kliriseva taldrikuna. Rääkigu ma seda, mis on tulemas ja teadku ma kõiki saladusi ja kogu tarkust, ja olgu mu usk tugev nagu torm, mis tõstab mägesid paigalt - aga kui minus pole armastust, olen ma eimiski. Ja kuigi ma annetan kogu oma vara vaeste toitmiseks ja anna ära kogu oma tule, mille ma olen saanud oma Isalt - aga kui minus ei ole armastust, pole ma mingil kombel kasu saanud. Armastus on kannatlik, armastus on lahke. Armastus ei ole kade, ei põhjusta kurja, ei tunne uhkust; ei ole toores ega isekas; on pikaldane vihastama, ei arva halvasti; ei rõõmutse ebaõigluses, vaid naudib õiglust. Armastus kaitseb kõike, armastus usub kõike, armastus loodab kõike, armastus talub kõike; armastus ei ammenda end eales; ta pole mitte nagu keeled, mis lakkavad olemast, mitte kui teadmised, mis hääbuvad. Sest meil on osaline tõde ja osaline eksimus, aga kui tuleb täiuslikkus oma tõeluses, siis kustutatakse see, mis on osaline. Kui inimene oli alles laps, siis rääkis ta kui laps, mõistis kui laps, mõtles kui laps; aga kui ta kasvas suureks, pani ta lapsikud asjad kõrvale. Praegu teame me osaliselt, kui aga oleme tulnud Jumala palge ette, et tea me osaliselt, vaid nimelt nii, nagu tema õpetab. Nüüd jäävad meile need kolm: usk, lootus, armastus, aga suurim neist on armastus."

"Ja nüüd ma räägin teile elava Jumala elavas keeles, meie Taevase Isa püha vaimu läbi. Veel pole ühtegi teie seas, kes saaks aru kõigest, mis ma räägin. See, kes seletab teile pühakirja, räägib teile surnud keeles, läbi oma haige ja sureliku keha. Teda mõistavad kõik inimesed, sest kõik nad on haiged, kõik nad on surmas. Mitte ükski ei näe elu valgust. Pime juhib pimedaid pattude, haiguste ja kannatuste hämarail radadel, ja lõpuks langevad kõik surma hauda."

"Isa saatis mind teie juurde, et ma võiksin panna elu valguse teie ette särama. Valgus valgustab iseenast ja pimedust, aga pimedus teab vaid iseennast, ta ei tunne valgust. Mul on jäänud veel palju teile öelda, kuid te ei suuda seda veel vastu võtta. Sest teie silmad on harjunud pimedusega ja Taevase Isa täielik valgus pimestaks teid. Seega ei suuda te veel mõista, mis ma teile räägin Taevase Isa kohta, kes mind teie juurde saatis. Järgige seega esmalt vaid oma Maa-Ema käskusid, millest ma teile olen rääkinud. Ja kui tema inglid on puhastanud ja uuendanud teie kehad ning tugevdanud teie silmad, suudate te taluda Taevaisa valgust. Kui te suudate ainiti, silmi pilgutamata, vaadata keskpäeva päikese sära, siis suudate ka vaadata oma Taevase Isa pimestavasse valgusse, mis on tuhat korda hiilgavam kui tuhande päikese sära. Aga kuidas suudaksite te vaadata oma Taevase Isa pimestavasse valgusse, kui te ei või isegi taluda lõõskavat päikesepaistet? Uskuge mind, päike on nagu küünlaleek Taevaisa tõepäikese kõrval. Seega, olgu teil usk ja lootus ja armastus. Tõesti, ma ütlen teile: te ei vaja tasu. Kui te usute minu sõnadesse, usute te ka temasse, kes mind saatis, kes on kõige isand ja kellele on kõik võimalik. Sest mis on võimatu inimestele, on kõik võimalik Jumalale. Kui te usute Maa-Ema ingleid ja täidate tema käske, hoiab teie usk teid ülal ja te ei näe kunagi haigust. Lootke ka oma Taevase Isa armastusele, sest see, kes usaldab teda, ei pettu kunagi, ega näe ealeski surma."

"Armastage üksteist, sest Jumal on armastus, ning nii teavad tema inglid, et te kõnnite tema teedel. Ja siis tulevad inglid teie palge ette ja teenivad teid. Ja saatan kõigi pattude, haiguste ja rüvedustega lahkub teie kehast. Minge, hoidke eemale oma pattudest; parandage meelt ja ristige end - et te võiksite sündida uuesti ja mitte enam patustada."

Siis Jeesus tõusis, ent kõik teised jäid istuma, sest igaüks tunnetas tema sõnade väge. Ja siis ilmus täiskuu lahknevate pilvede vahelt ja mähkis Jeesuse oma särasse. Ja sädemed lendasid üles tema juustest, ja ta seisis nende seas kuuvalgel, nagu oleks ta õhus hõljunud. Ja ükski ei liikunud, ega polnud kuulda mingit häält. Ja keegi ei teadnud, kaua möödus aega, sest aeg oli peatunud.

Siis sirutas Jeesus nende poole välja oma käed ja ütles: "Rahu olgu teiega." Ja nii ta lahkus, nagu tuule hingus õõtsutab puude rohelust.

Ja kaua veel istus seltskond vaikselt, siis ärkasid nad üksteise järel vaikuses justnagu pikast unest. Kuid keegi ei tahtnud lahkuda, nagu oleksid tema sõnad, kes oli neist lahkunud, kõlanud veel nende kõrvus. Ja nad istusid, nagu kuulaksid nad imelist muusikat.

Ent lõpuks ütles keegi justkui veidi kartlikult: "Kui hea on olla siin." Teine: "Kui vaid see tänane öö võiks kesta igavesti." Ja teised: "Kui ta võiks alati meiega olla!" "Tõepoolest on ta Jumala saadik, sest ta külvas lootust meie südameisse." Ja keegi neist ei soovinud minna koju, öeldes: "Ma ei lähe koju, kus kõik on pime ja rõõmutu. Miks peaksime minema koju, kus keegi ei armasta meid?"

Ja nad rääkisid sel viisil, sest peaaegu kõik nad olid vaesed, lombakad, pimedad, vigased, kerjused, kodutud, põlatud oma armetuses, kes olid sündinud ainult halastuse nimel majades, kus nad leidsid lühiajalist varjupaika. Isegi mõningad, kel oli nii kodu kui perekond, ütlesid: "Ka meie jääme teiega." Sest igaüks tundis, et lahkuja sõnad olid sidunud väikese seltskonna kokku nähtamatu niidiga. Ja kõik tundsid, et nad on uuesti sündinud. Nad nägid enese ees säravat maailma, isegi siis, kui kuu oli pilvede taha peitunud. Ja kõigi südameis õitsesid imeliselt kaunid lilled, rõõmu lilled.

Ja kui eredad päikesekiired ilmusid silmapiiri tagant, tundsid nad kõik, et see oli saabuva Jumala kuningriigi päike. Ja rõõmsal ilmel läksid nad edasi, kohtama Jumala ingleid. Ja paljud ebapuhtad ja haiged järgisid Jeesuse sõnu ja otsisid vulisevate ojade kaldaid. Nad võtsid oma jalavarjud jalast ja riided seljast, nad paastusid, nad allutasid oma kehad õhu, vee ja päikesepaiste inglitele. Ja Maa-Ema inglid embasid neid, vallates nende kehi, seest- ja väljastpool. Ja kõik nad nägid kõiki tõbesid, patte ja rüvedusi rutuga neist lahkuvat.

Ja mõne hingeõhk muutus lehkavaks nagu väljaheide sooltest ja mõnel voolast suust sülge, ning halvastilõhnavat ja ebapuhast okset tuli nende sisemusest. Ja kõik need rüvedused voolasid välja suust. Mõnel aga tuli seda ninast, teistel silmadest ja kõrvadest. Ja paljudel immitses välja haisvat ja jõledat higi üle kogu keha. Mitmetel ilmusid jäsemetele suured palavad paised, millest väljus halvalõhnalisi rüvedusi. Kusi voolas ohtralt nende kehadest, paljudel see kuivas, muutudes tihkeks nagu mesi. Teiste kusi oli peaaegu punane või must ja peaaegu sama raske kui jõgede liiv. Ja paljudel väljus soolest lehkavaid puhitusi, nagu paharettide hingeõhk. Ja hais muutus nii tugevaks, et keegi ei suutnud seda taluda.

Ja kui nad end ristisid, sisenes veeingel nende kehadesse ning neist voolas välja kõik möödaniku pattude jälkus ja rüvedus, ning nagu mäest laskuv veevoog paiskus nende kehast välja kõvasid ja pehmeid jälkusi. Ja pinnas, kus need voolasid, sai reostatud. Ja niitugevaks muutus hais, et keegi ei suutnud sinna jääda. Ja kurjad vaimud lahkusid nende sooltest arvukate usside kujul, mis väänlesid jõuetus vihas, kui veeingel oli nad Inimlaste sooltest välja ajanud. Ja siis laskus nende peale päikesepaiste ingli võim ja nad kadusid lootusetult vingerdades, sõtkutuna päikesepaiste ingli jalge alla, ja kõik värisesid hirmust, kui nad vaatasid kõigi nende saatana jälkuste peale millest inglid nad päästnud olid. Nad tänasid Jumalat, kes oli saatnud oma inglid nende vabastamiseks.

Ja mõned olid seal, keda piinasid rängad valud, mis neist ei lahkunud; ja teadmata, mida nad peaksid tegema, otsustasid nad saata kellegi neist Jeesuse juurde, sest nad soovisid üliväga, et ta oleks nendega.

Ja kui kaks olid läinud teda otsima, nägid nad Jeesust ennast lähenemas mööda jõekallast. Ja nende südamed täitusid lootuse ja rõõmuga, kui nad kuulsid tema tervitust: "Rahu olgu teiega." Ja hulgalised olid küsimused, mida nad soovisid temalt küsida, kuid oma hämmelduseks ei suutnud nad alustada, sest midagi ei tulnud korraga meelde. Siis ütles Jeesus neile: "Ma tulen, sest te vajate mind." Ja üks kisendas: "Issand, me tõesti vajame sind, tule ja vabasta meid meie piinadest."

Ja Jeesus rääkis neile mõistukõnes: "Te olete nagu kadunud poeg, kes palju aastaid sõi ja jõi, ning veetis oma päevi sõpradega prassides ja ameldes. Ja iga nädal, isa teadmata, langes ta uutesse võlgadesse, ning raiskas kõik väheste päevadega. Laenuandjad laenasid talle alati, sest tema isale kuulusid suured rikkused ja ta maksis alati kannatlikult oma poja võlad. Ja asjatult noomis isa oma poega lahkete sõnadega, sest too ei kuulanud kunagi isa noomitusi, kes palus asjatult, et ta loobuks neist lõpututest prassingutest, ja et ta läheks põldudele teenrite töö üle valvet pidama. Ja poeg lubas talle alati kõike, kui isa vaid maksab tema vanad võlad. Kuid järgmisel päeval alustas ta uuesti. Ja rohkem kui seitse aastat jätkas poeg prassivat eluviisi. Aga lõpuks kaotas isa kannatuse ja ei maksnud enam poja võlgu. "Kui ma jätkan aina maksmist", ütles ta, "ei ole mu poja pattudel lõppu." Seejärel viisid pettunud võlausaldajad oma raevus poja orjusesse, et too võiks päevast-päeva rügades maksta neile tagasi laenuks võetud raha. Ja siis lakkasid söömine ja joomine ning igapäevased ohjeldamatused. Hommikust õhtuni, higi otsaees, kastis ta põlde, ja tema käed-jalad valutasid harjumatust tööst. Ja ta elas kuival leival, mida ta sai ainult pisaratega niisutada. Ja kui ta oli kolm päeva niiväga kannatanud kuumuse ja väsimuse tõttu, ütles ta oma peremehele: "Ma ei suuda rohkem töötada, sest mu käed-jalad valutavad. Kui kaua sa piinad mind?" "Kuni selle päevani, mil sa oma kätetööga maksad mulle tagasi kõik võlad ja kui seitse aastat on möödunud, oled sa vaba." Ja meeleheitel poeg vastas nuttes: "Kuid ma ei suuda taluda seitset päevagi. Halasta mu peale, sest mu jäsemed kirvendavad ja valutavad." Ja õel laenuandja kisendas: "Rutta nüüd tööga! Kui sa suutsid seitse aastat veeta oma ööd ja päevad prassides, pead sa nüüd seitse aastat töötama. Ma ei andesta sulle enne, kui maksad tagasi kõik oma võlad viimse kui ühe drahmini." Ja poeg, jäsemed piinatud valust, läks meelt heites tagasi põldudele oma tööd jätkama. Vaevalt suutis ta veel jalul püsida nõrkuse ja valude tõttu, kui saabus seitsmes päev      - hingamispäev, mil keegi ei tööta põllul. Siis kogus poeg kokku oma jõuriismed ja vaarus oma isa majja ja heitis end maha oma isa jalgade ette ja ütles: "Isa, usalda mind viimast korda ja andesta mulle kõik mu süüteod sinu vastu. Ma tõotan sulle, etma ei ela enam mitte kunagi prassivalt ja ma olen sinu kuulekas poeg kõiges. Vabasta mind mu rõhuja käest. Isa, vaata minu peale ja mu haigete käte-jalgade peale, ning ära tee oma südant kõvaks." Pisarad tulid nüüd tema isa silmadesse ja ta võttis poja, kes oli kadunud." Ja isa riietas ta parimatesse rõivastesse, ja nad lõbutsesid kogu päeva. Ja järgmise päeva hommikul andis ta oma pojale koti hõbedaga, et ta võiks maksta oma võlausaldajatele kõik, mis ta neile võlgnes. Ja kui poeg tuli tagasi, ütles isa talle: "Mu poeg, nüüd sa näed, et elades prassivat elu on kerge sattuda seitsmeks aastaks võlgadesse, kui raske on neid ära maksta seitsme aastase ränga tööga." "Isa, tõesti on see raske tasuda, isegi seitse päeva." Ja isa manitses teda, öeldes: "Sest üksnes seekord on lubatud sul maksta oma võlad seitsme päevaga seitsme aasta asemel, ülejäänud võlg on kustutaud. Kuid kanna hoolt, et sa tulevikus uuesti võlgadesse ei satuks. Sest ma ütlen sulle tõesti, et ei keegi teine, kui vaid sinu isa andestab sulle võlad, sest sina oled tema poeg. Sest iga teisega oleksid sa teinud rasket tööd seitse aastat, nagu on kästud meie seadustes."

"Mu isa, nüüdsest olen ma sinu armastav ja kuulekas poeg, ma ei tee enam võlgu, sest tean, et tasumine on ränk."

Ja ta läks oma isa põllule ja valvas iga päev tema tööliste järele. Ja ta ei sundinud töölisi kunagi rängalt, sest ta pidas meeles oma rasket tööd. Ja aastad möödusid, ja isa varandus suurenes ikka enam ja enam poja käe all, sest tema tööl oli isa õnnistus. Ja aegapidi andis ta isale kümnekordselt tagasi kõik, mis ta oli raisanud seitsme aastaga. Ja kui isa nägi, et poeg kohtleb hästi tema teenreid ja varandust, ütles ta temale:

"Mu poeg, ma näen, et mu varandus on heades kätes. Olgu see kõik sinu varandus, jätka selle suurendamist, et ma võiksin rõõmustada sinu üle. Ja kui poeg oli saanud isalt päranduse, andestas ta kõigile oma võlgnikele, kes ei suutnud talle maksta, sest ta ei unustanud, et tema võlg oli samuti kustutatud, kui ta ei suutnud seda maksta. Ja Jumal õnnistas teda pika elu, paljude laste ja suure rikkusega, sest ta oli lahke kõigi oma teenrite ja kõigi kariloomade vastu."

Siis pöördus Jeesus haige rahva poole ja ütles:
"Ma räägin teile tähendamissõnades, et te võiksite paremini aru saada Jumala sõnast. Seitse aastat söömist, joomist ja prassivat elu on möödaniku patud. Õel laenuandja on saatan. Võlad on haigused. Raske töö on piinad. Kadunud poeg, see olete teie ise. Võlgade tasumine on teist paharettide ja haiguste väljaajamine ja teie keha tervenemine. Isalt saadud kott hõbedaga on inglite vabastav jõud. Isa on Jumal. Isale kuuluvad maa ja taevas. Isa teenrid on inglid. Isa põld on maailm, mis muudetakse taevaseks kuningriigiks, kui Inimesepojad töötavad seal koos Taevase Isa inglitega. Sest ma ütlen teie, on parem, kui poeg kuuletub isale ja peab valvet isa teenrite üle põllul, kui et ta muutub kurja laenuandja võlglaseks, ning rügab ja vaevab end tööga pärisorjuses oma võlgade tasumiseks. Samuti on parem, kui Inimesepojad alluvad ima Taevase Isa käskudele ja töötavad koos tema inglitega tema kuningriigis, kui et nad saavad saatana võlglasteks, kes on surma, kõigi pattude ja kõigi haiguste isand, ja nad peavad kannatama valudes ja higistama, kuni on maksnud tagasi kõik oma patud. Tõesti, ma ütlen teile, vägevad ja rohked on teie patud. Palju aastaid olete te järgi andnud saatana ahvatlustele. Te olete olnud aplad, joomarid ja hoorajad, ning teie minevikuvõlad on mitmekordistunud. Ja nüüd te peate nad tagasi maksma, ning maksmine on ränk ja raske. Ärge olge seetõttu kannatamatud juba peale kolmandat päeva, nagu kadunud poeg, vaid oodake kannatlikult seitsmendat päeva, mille Jumal on pühitsenud. Ja siis minge alandliku ja kuuleka südamega oma Taevase Isa palge ette, et ta võiks teile andestada teie patud ja kõik möödaniku võlad. Tõesti, ma ütlen teile, teie Taevane Isa armastab teid lõputult, kuna ta lubab teil maksta seitsme aasta võlad seitsme päevaga. Neile, kel on seitsme aasta patud ja haigused, kuid kes maksavad ausalt ja püsivalt kuni seitsmenda päevani, neile andestab meie Taevane Isa kõigi seitsme aasta patud."

"Kui me patustasime seitse korda seitse aastat?" küsis üks haige mees, kes kannatas kohutavalt. "Isegi sellisel juhul andestab Taevane Isa teile kõik teie patud seitse korda seitsme päevaga."

"Õnnelikud on need, kes jäävad lõpuni kindlaks, kuna saatana paharetid kirjutavad kõik teie pahateod raamatusse, teie keha ja vaimu raamatusse. Tõesti, ma ütlen teile, pole ühtegi patutegu, mida poleks märganud meie Taevane Isa, maailma loomisest alates. Te võite küll vältida kuningate loodud seadusi, kuid Jumala seaduste eest ei saa ükski Inimesepoeg kõrvale hoida. Ja kui te tulete Jumala palge ette, tunnistavad saatana paharetid teie vastu teie tegudega, ja Jumal näeb teie patte, kirjutatuna teie keha ja teie vaimu raamatusse, ja ta on kurb oma südames. Aga kui te kahetsete oma patte, ning paastudes ja palvetades otsite Jumala ingleid, siis iga päev, mil te jätkate paastu ja palveid, kustutavad Jumala inglid ühe aasta teie kurje tegusid teie keha ja vaimu raamatust. Ja kui ka viimane lehekülg on kustutatud ja puhastatud kõigist teie pattudest, seisate te Jumala palge ees, ning Jumal tunneb rõõmu oma südames ja andestab kõik teie patud. Ta vabastab teid saatana küünte vahelt, vabastab teid kannatustest; ta viib teid oma majja, ning käsib kõiki oma teenreid, kõiki ingleid teid teenida. Pika elu annab ta teile, ja teil pole enam kunagi haigust. Ja kui te sellest ajast peale, patustamise asemel saadate oma päevad mööda tehes häid tegusid, kirjutava Jumala inglid kõik teie head teod teie keha ja teie vaimu raamatusse. Ma ütlen teile tõesti, ükski heategu ei jää märkamata Jumala ees maailma algusest alates. Sest oma kuningatelt ja valitsejatelt võite te asjata oodata tasu, kuid iialgi ei jää tulemata Jumalalt tasu teie headele tegudele."

"Ja kui te tulete Jumala palge ette, tunnistavad tema inglid teie kasuks teie heade tegudega. Ja Jumal näeb teie häid tegusid kirjutatuna teie kehadesse ja teie vaimudesse, ning tunneb rõõmu oma südames. Ta õnnistab teie keha ja vaimu ja kõiki teie tegusid, ning annab teile päranduseks oma maise ja taevase kuningriigi, et teil võiks selles olla igavene elu. Õnnelik on see, kes võib siseneda Jumala kuningriiki, sest ta ei näe kunagi surma."

Ja suur vaikus laskus tema sõnade peale. Ja need, kes oli heitunud, said uut jõudu tema sõnadest, ja jätkasid paastumist ja palvetamist. Ja see, kes oli rääkinud esimesena, ütles talle:
"Mina jään kindlaks kuni seitsmena päevani". Ja teine ütles samuti talle: "Mina pean vastu ka seitse korda seitsmenda päevani."
Jeesus vastas neile: "Õnnelikud on need, kes peavad vastu lõpuni, sest nemad pärivad maa."


Ja nende seas oli palju haigeid, piinatud hirmsast valust, kes vaevalt roomasid Jeesuse jalgadeni. Sest nad ei suutnud kauem jalul kõndida. Nad ütlesid: "Käskija, me oleme valupiinast vaevatud; ütle meile, mis me peame tegema." Ja nad näitasid Jeesusele jalgu, mille luud olid kõverad ja pahklikud, ning ütlesid: "Ei õhu, vee ega päikesepaiste ingel pole leevendanud meie piinu, hoolimata sellest, et me ristisime ennast ning et me tõepoolest paastume ja palvetame ja järgime sinu sõnu kõigis asjus.

"Ma ütlen teile tõesti, teie luud ravitakse terveks. Ärge olge heidutatud, vaid otsige tervendust luude ravijalt, maa inglilt. Sest sealt on teie luud võetud ja sinna lähevad nad tagasi."

Ja ta osutas oma käega sinna, kus vee voolamine ja päikesekuumus olid pehmendanud veeäärset pinnast savijaks mudaks. "Vajutage oma jalad mudasse, et maaingli embus võiks teie luudest välja tõmmata kogu ebapuhtuse ja haiguse. Ja te näete saatanat ja teie valusid rutuga põgenevat maaingli embusest. Ja kühmud teie luudelt haihtuvad, ja nad sirguvad, jakõik teie valud kaovad."

Ja haiged järgisid tema sõnu, sest nad teadsid, et nad tervenevad.

Ja oli ka teisi haigeid, kes kannatasid väga oma valude tõttu, sellest hoolimata jätkasid nad visalt oma paastumist. Ja nende jõud oli kulutatud ja suur kuumus piinas neid. Ja kui nad püüdsid tõusta oma asemeilt, et minna Jeesuse juurde, hakkasid nende pead nõtkuma, nagu oleks tormituul neid raputanud, nii sageli, kui nad püüdsid tõusta jalule, langesid nad tagasi maha.

Siis läks Jeesus nende juurde ja ütles: "Te kannatate, sest saatan ja tema haigused piinavad teie kehasid, kuid ärge kartke, sest nende võim teie üle jõuab kiiresti lõpule. Sest saatan on nagu keevaline naaber, kes sisenes oma naabri majja, kui too oli ära, kavatsedes viia tolle asjad omaenda majja. Kuid keegi ütles talle, et tema vaenlane rüüstab tema maja, ning too tuli jooksiga oma majja tagasi. Ja paheline naaber, olles kogunud kokku kõik, mis talle meele järgi oli, nähes kaugelt maja peremeest kiiruga tulemas, läks raevu täis, et ei suuda seda enam ära viia, ja hakkas lõhkuma ja rikkuma kõike, mis majas oli - et hävitada kõik. Et kui need asjad ei või olla tema omad, ärgu siis olgu ka teisel midagi. Kuid otsekohe, kui majaisand sisse tuli, ja enne kui kuri naaber jõudis oma eesmärgini, ajas isand ta majast välja. Ma ütlen teile tõesti, samuti sisenes saatan teie kehadesse, mis on Jumala elupaik. Ja ta võttis oma võimusesse kõik, mis ta soovis varastada: teie hinguse, teie vere, teie luud, teie liha, teie sisikonna, teie silmad ja teie kõrvad. Kuid paastumise ja palve läbi olete te kutsunud tagasi oma keha isanda ja tema inglid. Ja nüüd saatan näeb, et teie keha õige peremees tuleb tagasi, ja see on tema võimu lõpp. Mistõttu ta kogub raevus veelkord oma jõu, et võiks hävitada teie kehad enne isanda tulekut. Seepärast saatan piinabki teid nii rängalt, et ta tunneb lõpu lähenemist. Kuid ärge laske oma südameil väriseda, kuna varsti ilmuvad Jumala inglid, et hõivata jälle oma elupaigad ja taaspühitseda need kui Jumala templid. Ja nad haaravad saatana ja ajavad ta välja teie kehadest, koos kõigi tema tõbede ja ebapuhtusega. ja õnnelikud olete teie, sest te saate tasu vankumatuse eest, ja te ei näe enam kunagi haigust."

Ja haigete seas oli üks, kes oli saatanast enam piinatud kui kõik teised. Ja tema keha oli kuivetunud nagu luukere, ja tema nahk kollane nagu langev leht.  Ta oli juba nii nõrk, et ei suutnud isegi oma käte peal roomata Jeesuse juurde, ning ainult nuttis eemalt tema poole:

"Issand halasta mu peale, sest kunagi pole inimene kannatanud maailma algusest peale nii nagu mina kannatan. Ma tean, et sind saatis tõepoolest Jumal, ning ma tean, et kui sa soovid, võid saatana otseteed mu kehast välja kihutada. Kas Jumala inglid ei kuuletu siis Jumala saadikule? Tule Issand ja aja saatan minust kohe välja, kuna ta märatseb minus vihaselt ja on ränk oma piinas."

Ja Jeesus vastas talle: "Saatan piinab sind nõnda raskelt, sest sa oled juba paastunud palju päevi, ega maksa talle andamit. Sa ei toida kogu selle jäledusega, millega sa seniajani reostasid oma vaimu templit. Sa piinad saatanat oma näljaga, ning nii, oma vihas, piinab tema sind samuti. Ära karda, sest ma ütlen sulle, saatan saab hävitatud enne, kui sinu keha hävineb; kuna sellal, kui sa paastud ja palvetad, kaitsevad Jumala inglid sinu keha, et saatana võim ei saaks sind hävitada. Ja saatana viha on võimetu Jumala inglite vastu."

Siis tulid nad kõik Jeesuse juurde, ja valjusti kisendades anusid nad teda, öeldes: "Issand, halasta ta peale, sest ta kannatab enam kui meie kõik, ja kui sa ei aja kohe saatanat temast välja, kardame me, et ta ei ela homseni."

Ja Jeesus vastas neile: "Suur on teie usk. Sündigu teie usu järgi ja te näete varsti, näost näkku, saatana kohkunud ilmet ja Inimese Poja võimu. Sest ma ajan sinust välja vägeva saatana Jumala süütu talle jõuga, kes on Issanda nõrgim olend. Sest Jumala püha vaim teeb nõrgima tugevaimastki vägevamaks."

Ja Jeesus lüpsis utte, kes sõi rohul. Ja ta pani piima liivale, mis oli päikesest kuumaks köetud, öeldes: "Ennäe, veeingli vägi on sisenenud piimasse! Ja nüüd teeb päikesepaiste ingli vägi seda samuti."
Ja piim muutus päikese jõul kuumaks.
"Ja nüüd ühinevad veeingel ja päikesepaiste ingel õhuingliga."
Ning kuuma piima aur hakkas aeglaselt õhku kerkima.
"Tule ja hinga sisse oma suuga veeingli, päikesepaiste ingli ja õhuingli jõudu, et see saaks tulla sinu kehasse ja ajada saatana sinust välja!"
Ja haige mees, keda saatan piinas, hingas sügavalt sisse kerkivat auru.

"Otsekohe lahkub saatan sinu kehast, sest juba kolm päeva nälgib ta, ja ei leia toitu sinu sees. Ta tuleb sinust välja, et rahuldada oma isu kuuma aurava piima järele, sest see toit leiab heakskiidu tema silmis. Ta nuusutab selle lõhna, ega suuda vastu panna näljale, mis on piinanud teda juba kolm päeva. Kuid Inimese Poeg hävitab tema keha, et ta ei saaks enam kedagi uuesti piinata."

Seepeale haarasid haige mehe keha vapped, ning ta öökis, nagu hakkaks oksele, kuid okset ei tulnud. Ja ta ahmis õhku, kuna hingamine oli pinnaline. Ja ta kaotas meelemärkuse Jeesuse süles.
"Nüüd lahkub saatan tema kehast. Vaadake teda!"
Ja Jeesus osutas haige mehe suule.

Ja siis nägid nad kõik üllatuse ja õudusega, et tema suust tuli välja saatan jäleda ussi kujul, otse aurava piima poole. Siis võttis Jeesus kaks terava servaga kivi oma kätte ja lömastas saatana pea ja tõmbas haigest mehest välja kogu koletise keha, mis oli peaaegu sama pikk kui meeski. Kui jäle uss oli haige mehe kurgust välja tulnud, taastus kohe mehe hingamine, ning kõik piinad lakkasid. Ja teised vaatasid õudusega saatana jäledat keha.

"Näe, millist jälestusväärset elajat sa kandsid ja toitsid oma kehas kaua aastaid. Ma olen selle su kehast välja ajanud ja tapnud, et ta ei saaks enam kunagi sind piinata. Täna Jumalat, et tema inglid on sind vabastanud, ja ära enam patusta, et saatan ei tuleks jälle sinu sisse tagasi. Olgu sinu keha nüüdsest tempel, mis on pühendatud Jumalale."

Ja nad kõik olid hämmastunud tema sõnade ja väe üle. Ja nad ütlesid: "Issand, sina oled tõesti Jumala saadik ja tead kõiki saladusi."

"Ja teie," Vastas Jeesus, "Olge tõelised Jumala Pojad, et te saaksite samuti osa tema väest ja teaksite kõiki saladusi. Sest teadmine ja vägi saavad tulla ainult Jumala armastusest. Seepärast armastage oma Taevaisa ja Maa-Ema kogu oma südamest ja kogu oma hingest. Ja teenige neid, et nende inglid saaksid ka teid teenida. Olgu kõik teie teod ohverdatud Jumalale. Ja ärge toitke saatanat, sest patu palk on surm. Aga Jumala juures on tasu hea eest, tema armastus, mis on teadmine ja igavese elu vägi."

Ja nad kõik laskusid põlvili, et tänada Jumalat tema armastuse eest.
Ja Jeesus lahkus, öeldes: "Ma tulen tagasi kõigi teie juurde, kes püsivad palves ja paastus kuni seitsmenda päevani. Rahu olgu teiega."

Ja haige mees, kellest Jeesus oli saatana välja ajanud, tõusis püsti, kuna elujõud oli temasse tagasi tulnud. Ta hingas sügavalt välja ja tema silmad muutusid selgeks, kuna kõik valud olid temast lahkunud. Ja ta laskus maha sinna, kus Jeesus oli seisnud, ja suudles tema jalajälgi ning nuttis.

Ja see oli jõesängi juures, kus palju haigeid paastus ja palvetas koos Jumala inglitega seitse päeva ja seitse ööd. Ja suur oli nende tasu, sest nad järgisid Jeesus sõnu. Ja seitsmenda päeva möödudes lahkusid kõik nende valud. Ja kui päike tõusis silmapiiri tagant, nägid nad Jeesust tulemas mäelt nende suunas, tõusva päikese säraga ümber pea.

"Rahu olgu teiega."
Ja nad ei öelnud üldse midagi, vaid laskusid maha tema ette ja puudutasid tema rüü palistust paranemise märgiks.
"Ärge tänage mind, vaid Maa-Ema, kes saatis teile oma tervistavad inglid. Minge ja ärge tehke enam pattu, et te ei peaks enam kunagi kogema haigust. Ja las tervistavad inglid saavad teie kaitsjateks."
Aga nad vastasid talle: "Kuhu küll peaksime minema, Issand, sest sinuga on igavese elu sõnad? Räägi meile, millised on need patud, mida peame vältima, et me enam kunagi ei peaks kogema haigust?"
Jeesus vastas: "Saagu siis nii nagu on teie usk." Ja ta istus maha nende keskele ning ütles:

"Muistsele põlvele on öeldud: "Sa pead oma Taevaisa ja Maa-Ema austama ning nende käske täitma, et su elupäevi pikendataks sellel maal." Ja järgmisena oli antud see käsk."Sa ei tohi tappa." Sest Jumal on andnud kõigile elu, ja seda, mis Jumal on andnud, ei tohi inimene ära võtta. Tõesti, ma ütlen teile: ühest  emast pärineb kõik, mis elab Maa peal. Seepärast, kes tapab, tapab oma venna. Ja temast pöördub Maa-Ema ära, ning tõmbab tema käest ära oma aluandvad rinnad. Ja Maa-Ema inglid hoiavad temast kõrvale, ning saatan saab elupaiga tema kehas. Ja tapetud loomade ihu tema kehas muutub tema enda hauaks. Tõesti, ma ütlen teile: See, eks tapab, tapab iseennast, ja kes iganes sööb tapetud loomade liha, sööb surma keha. Sest teme veres muutub iga tilk nende verest mürgiks, tema hingetõmmetes muutub lehaks nende hingeõhk, tema ihus muutub mädapaiseks nende ihu, tema luudes muutuvad kriidiks nende luud, tema sooltes kõdunevad nende sooled, tema silmade ette langeb kae nende silmadest, tema kõrvades muutuvad vahaks nende kõrvad. Ja nende surm saab tema surmaks. Sest ainult teie Taevase Isa teenistuses antakse teie seitsme aasta võlad andeks seitsme päevaga. Kuid saatan ei andesta teile midagi, ja te peate talle maksma kõige eest. "Silm silma vastu, hammas hamba vastu; käsi käe vastu, jalg jala vastu; põletus põletuse vastu, haav haava vastu; elu elu vastu, surm surma vastu." Sest patu palk on surm. Ärge tapke ega sööge oma süütu ohvri ihu, sest siis muutute saatana orjadeks. Sest see on kannatuste tee ja viib surmale. Tehke Jumala tahte järgi, et tema inglid võiksid teenida teid eluteel. Kuuletuge siis Jumala sõnadele: "Vaata, ma olen teile andnud iga seemet kandva taime Maa palge peal, ja iga puu, mille otsas on seemneid andev vili, - olgu need teile liha eest. Ja igale Maa lojusele, igale linnule õhus, ja igaühele, kes roomab Maa peal, kelles on elu hingus, annan ma iga rohelise taime liha eest. Nõndasamuti ka igaühe piim, kes liigub ja kes elab Maa peal, olgu teile liha eest. Nõndasamuti kui ma olen andnud rohelised taimed nendele, nii annan ma ka nende piima teile. Aga nende ihu, ja verd, mis seda elustab, ei tohi te süüa. Ja kindlasti nõuan ma teilt teie pritsivat verd, verd, kus on teie hing: ma nõuan kõiki tapetud loomi ja kõiki tapetud inimeste hingi. Sest mina, Issand, sinu Jumal, olen vägev ja valvas, kes vanemate süü nuhtleb laste kätte kolmanda ja neljanda põlveni neile, kes mind vihkavad, aga kes heldust osutab tuhandeile neile, kes mind armastavad ja mu käske peavad. "Armasta Issandat, oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma väega". See on esimene ja suurim käsk. Ja teine on selle sarnane: "Armasta oma ligimest nagu iseenast". Ei ole ühtegi suuremat käsku kui need."

Ja pärast neid sõnu püsisid nad kõik vaikselt, peale ühe, kes hüüdis: "Issand, mida ma peaksin tegema, kui ma näen metsas metslooma kiskumas lõhki mu venda? Kas ma pean laskma vennal hukkuda või tapma metselaja? Kas ma nii ei astu üle seadusest?"

Ja Jeesus vastas: "Muistsele põlvele on öeldud: "Kõik olevused, kes liiguvad Maa peal, kõik merekalad ja kõik õhulinnud on antud sinu võimusesse." Tõesti, ma ütlen teile, kõigist Maa peal elavatest olevustest lõi Jumal ainult inimese enda näo järgi. Seega, loomad on inimese jaoks ja mitte inimene loomade jaoks. Seetõttu ei astu sa üle seadusest, kui tapad metslooma, et päästa oma venna elu. Sest ma ütlen teile: inimene on enam kui loom. kuid kes tapab looma ilma põhjuseta, ilma et loom teda ründaks, kes tapab lihtsalt tapmise lustist või tema liha pärast, või tema naha või kihvade pärast, siis on see tegu õel, mis ta teeb, sest ta on muutnud ennast ise metselajaks. Mistõttu on ka tema lõpp nagu metsloomadel."

Siis ütles üks teine: "Mooses, vägevaim Iisraelis, lubas meie esiisadel süüa puhaste loomade liha ja keelas ainult ebapuhaste loomade liha. Miks siis keelad sina meile kõigi loomade liha? Milline seadus tuleb Jumalalt? Kas Moosese või sinu oma?"

Ja Jeesus vastas: "Jumal andis teie esiisadele Moosese kaudu kümme käsku. "Need käsud on rasked," ütlesid teie esiisad, ega suutnud neid pidada. Kui Mooses nägi seda, halastas ta nende peale, ta ei tahtnud, et nad hukka saaksid. Ja siis andis ta neile kümme korda kümme käsku, vähem raskeid, et nad võiksid täita neid. sest ma ütlen teile, kui teie esiisad oleksid suutnud pidada Jumala kümmet käsku, poleks Moosesel kunagi vaja olnud anda kümme korda kümmet käsku. Sest see, kelle jalad on tugevad kui Siioni mägi, ei vaja karke, kuid see, kelle jalad värisevad, jõuab kaugemale karkudega kui ilma nendeta.

Ja Mooses ütles Issandale: "Mu süda on täis kurbust, sest mu rahvas saab hukka. Sest neil pole tarkust ja nad ei suuda sinu käskudest aru saada. Nad on nagu väikesed lapsed, kes ei suuda veel mõista oma isa sõnu. Luba, Isaand, et ma annan neile teised seadused, et nad ei peaks hukka saama. Kui nad ei või olla sinuga, Issand, ära vähemalt lase neil olla sinu vastu. Luba, et nad võiksid ennast elatada, ja kui aeg on tulnud, ning nad on sinu sõnadeks valmis, siis ilmuta neile oma seadusi."

Seepärast lõhkus Mooses kaks kivitahvlit, kuhu oli kirjutatud kümme käsku ja andis neile asemele kümme korda kümme käsku. Ja neist kümme korda kümnest on kirjatundjad ja variserid teinud sada korda kümme käsku. Nad on asetanud teie õlule talumatu ikke, mida nad ise ei kanna. Sest mida lähemal on käsud Jumalale, seda vähem arvult me neid vajame, ja mida kaugemal Jumalast on käsud, seda rohkem neid vajame. Seetõttu on variseride ja kirjatundjate seadused loendamatud; Inimese poja seadusi on seitse, inglite omi kolm ja Jumala seadusi üks.

"Seepärast õpetan ma teile ainult neid seadusi, mida te suudate mõista, et te võiksite saada inimesteks ja järgida Inimese poja seitset seadust. Siis ilmutavad ka Taevase Isa tundmatud inglid teile oma seadusi, et Jumala püha vaim võiks laskuda teie peale ja juhtida teid tema ainsa seaduseni."

Ja kõik olid hämmeldunud tema tarkusest ja palusid teda: "Jätka, Issand, ja õpeta meile kõiki seadusi, mida suudame hoomata."

Ja Jeesus jätkas:
"Jumal käskis teie esiisasid: "Sina ei tohi tappa." Kuid nende süda oli kalgistunud ja nad tapsid.
Siis Mooses soovis vähemalt, et nad ei tapaks inimesi, ja talus nende loomatapmist. ja siis teie esiisade süda kalgistus veelgi enam, ja nad tapsid nii inimesi kui loomi.Kuid mina ütlen teile: ärge tapke ei inimesi, ega loomi, ega isegi mitte toitu, mis läheb suhu. Sest kui te sööte elavat toitu, elustab see teid, aga kui te surmate oma söögi, siis surnud söök surmab ka teid. Sest elu tuleb ainult elust, ja surmast tuleb alati surm. Sest kõik, mis surmab teie toidu, surmab ka teie kehasid. Ja kõik, mis surmab teie kehasid, surmab ka hingi. Ja teie kehad muutuvad samaks, mis on teie toit, nii nagu ka teie vaim muutub samasuguseks kui on teie mõtted. Seega, ärge sööge midagi, mida tuli, külm või vesi on hävitanud. Sest põlenud, kümunud ja mädanenud toidud põletavad, külmutavad ja mädandavad teie keha. Ärge olge, nagu oli rumal põllumees, kes külvas oma maale keedetud, külmunud ja mädanenud seemneid. Ja tuli sügis, ning tema põllud ei kandnud midagi. Suur oli siis tema ahastus. Kuid olge nagu põlluharija, kes külvas oma põllule elava seemne, ja kelle põld kandis elavaid nisupäid, andes sajakordselt tagasi seemne, mille mees oli külvanud. Sest ma ütlen teile tõesti, elage ainult elu tule abil, ja ärge valmistage oma toitu surma tulega, mis hävitab ka teie toidu, teie kehad ja teie hinged.
"Isand, kus on elu tuli?" küsisid mõned neist.
"Teis, teie veres ja teie kehades."
"Ja surma tuli?" küsisid teised.

See tuli, mis leegitseb teie kehast väljaspool, see on kuumem kui teie veri. Selle surma tulega küpsetate te toitu oma kodudes ja oma põldudel. Tõesti, ma ütlen teile: see sama tuli hävitab nii teie toidud kui teie kehad, nõndasamuti nagu kurjuse tuli, mis laastab teie mõtted, laastab ka teie vaimu. Sest teie keha on selline nagu teie toit, ja teie vaim on selline nagu teie mõtted. Ärge seetõttu sööge midagi, mida on surmanud tugevam tuli kui elu tuli. Valmistage ja sööge kõiki söögiks kõlblikke puuvilju, põllutaimi, ja jooge loomade piima. Sest kõike seda on toitnud ja küpsetanud elu tuli - kõik on meie Maa-Ema inglite kingitus. Kuid ärge sööge midagi, millele alles surma tuli annab maitse, sest taoline on saatanast."
"Kuidas peaksime küpsetama oma igapäevast leiba ilma tuleta, Issand?" küsisid mõned suure imestusega.

"Laske oma leib valmistada Jumala ingleil. Niisutage oma nisu, et veeingel võiks sellesse siseneda. Siis asetage see õhu kätte, et ka õhuingel saaks seda emmata. Ja jätke see hommikust õhtuni päikese kätte, et päikesepaiste ingel võiks laskuda selle peale. Ja nende kolme ingli õnnistus paneb varsti teie nisus elualge tärkama. Siis purustage see vili ja vormige õhukesed leivakesed, nagu tegid teie esiisad, kui nad lahkusid Egiptuse orjapõlvest. Pange need koidu ajal tagasi päikese kätte, ning kui päike on tõusnud taeva kõrgemasse punkti, pöörake neil ette teine külg, et päikesepaiste ingel embaks neid ka teiselt poolt, ja jätke need sinna kuni päikeseloojanguni. Sest kuna vee, õhu ja päikesepaiste inglid toitsid nisu, ja lasksid tal põllul küpseda, siis peavad nad samal viisil valmistama ka teie leiva. Ja seesama päike, mis elu tulega pani nisu kasvama ja küpsema, peab küpsetama oma tulega teie leivagi. Sest päikese tuli annab nisule, leivale ja kehale elu. Kuid surma tuli surmab nisu, leiva ja keha. Aga elava Jumala elavad inglid teenivad ainult elavaid inimesi. Sest Jumal on elavate, mitte surnute Jumal."

"Sööge siis alati ande Jumala laualt: puude vilju, põlluvilja ja põllutaimi, loomade piima ja mesilaste mett. Sest kõik väljaspool neid on saatanast, ja viib pattude ja haiguste teed mööda surmale. Aga toidud, mida te sööte Jumala rikkalikult laualt, annavad teie kehale jõu ja nooruse, ja te ei näe kunagi haigust. Sest Jumala laud toitis muiste Metuusalat, ja ma ütlen teile: kui te elate temataoliselt, siis elavate Jumal annab sarnaselt ka teile pika elu Maa peal.

„Ja ärge olge nagu ahne teener, kes sõi oma isanda lauas alati ära teiste portsjonid. Oma apluses segas ta laual olevaid toite kokku ja õgis siis kõik ära. Nähes seda, ajas tema isand, täis raeva, ta lauast minema. Ja pärast söömaaja lõppu segas isand kokku kogu ülejäänud toidu, kutsus ahne teenri ja ütles: „Võta see kõik ja söö seda koos sigadega, sest sinu koht on nende hulgas, mitte minu lauas.“

„Seega, pange tähele, et te ei reostaks igasugu jälgi kraamiga oma keha templit. Piirduge kahte-kolme liiku toiduga, mida te leiate alati oma Maa-Ema toidulaualt. Ärge soovige kõike, mida näete enda ümber. Sest ma ülten sulle: kui sa segad kokku oma kehas kõiksuguseid toite, kaob su keha rahu, ning sinus raevutseb lõputu sõda. Ja su keha saab hävitatud täiesti, nii nagu üksteise vastu hakanud kodud ja kuningriigid hävitavad end ise. Aga sinu Jumal on Rahu Jumal, kes iialgi ei aita kaasa vastuhakule. Ära siis kutsu enda peale Jumala viha, sest muidu ajab ta sind ära oma lauast. Siis oled sunnitud minema saatana laua äärde, kus pattude, haiguste ja surma tuli hukutavad sinu keha.“

„Ja kui sa sööd, ära söö end täiesti täis. Põgene saatana kiusatustest ja kuula Jumala inglite häält. Sest saatan ja tema jõud õhutab sind sööma üha rohkem ja rohkem. Sina aga ela vaimu abil ja pane vastu oma keha soovidele. Ja sinu paastumine on alati meelepärane Jumala inglite silmis. Niisiis, pane tähele, kui palju oled söönud, kui su keha saab küllastunud, ja söö alati kolmandiku võrra vähem.“

„Su päevase toidu kaal ärgu olgu alla ühe miina, aga hoolitse ka, et ei ületaks kahte miina. Siis on Jumala inglid alati sinu teenistuses ning sa ei lange kunagi saatana ja tema haiguste orjusse. Ära sega sagedaste söömistega oma kehas töötavaid ingleid, sest tõesti, ma ütlen teile, et igaüks, kes sööb rohkemkui kaks korda päevas, teenib endas kuradit. Jumala inglid jätavad maha sellise keha, ja peagi võtab saatan selle oma valdusse. Söö siis, kui päike on kõrgeimal taevas, ja teist korda, kui ta on loojunud. Ja sa ei näe kunagi haigust, sest nii on meelepärane Jumalale. Ja kui sa soovid, et Jumala inglid rõõmutseksid su kehas ja et saatan hoiaks sinust kaugele, siis istu vaid üks kord päevas Jumala laua äärde. Ja siis on sinu elupäevad pikad maa peal, sest see meeldib Jumalale. Söö alati siis, kui Jumala toidulaud on sinu ees kaetud, ja söö alati seda, mida sa sealt leiad. Sest tõesti, ma ütlen sulle: Jumal teab hästi, mida su keha vaiaj ja millal vajab.“

„Alates Idzhar`i kuust sööge otra, alates Sivan`ist sööge nisu, kõige täiuslikumat seement kandvat taime. Ja olgu teie igapäevane leib tehtud nisust, et Jumal võiks hoolt kanda teie keha eest. Alates Tammuz´i kuust sööge hapusid viinamarju, et teie keha võiks kahaneda, ja saatana võiks sealt lahkuda. Elul`i kuul kogu viinamarju, et nende mahl võiks olla sulle joogiks. Martšesvan`i kuul korja päikeseingli poolt magustatud ja kuivatatud magusaid viinamarju, et sinu keha võiks kosuda, sest Issanda inglid elunevad temas. Sa peaksid sööma mahlarikkaid viigimarju Ab`i ja Šebat`i kuul, ja mis üle jääb, las päikeseingel hoiab neid sinu jaoks. Söö neid koos mandlite viljalihaga kuudel, kui puud ei kanna vilju. Ja taimi, mis kasvavad peale vihma, söö Thebet`i kuul, et sinu veri saaks puhastatud kõigist su pattudest. Ja samal kuul hakka tarvitama ka loomade piima, sest selleks andis Jumal põllutaimed kõigile piimaandvatele loomadele, et nad võiksid oma piimaga inimest toita. Sest ma ütlen teile tõesti, et õnnelikud on need, kes söövad ainult Jumala toidulauas, ja väldivad kõiki saatana jäledusi. Ärge sööge ebapuhtaid toite, mis on toodud kaugetelt maadelt, vaid sööge alati seda, mida kannavad teie viljapuud. Sest sinu Jumal teab hästi, mis on sulle vajalik, ja kuskohas ning millal. Ja ta annab kõikidele inimestele kõikides kunigriikides toiduks seda, mis on igaühele parim. Ärge sööge nagu paganad, kes pugivad end kiirustades täis, rüvetades oma keha igasuguste jäledustega.“

„Sest Jumala inglite jõud tuleb sinusse elava toiduga, mida Jumal sulle oma kuninglikult toidulaualt pakub. Ja kui sa sööd, olgu sinu kohal õhuingel ja sinu all veeingel. Hinga alati aeglaselt ja sügavalt, kui sa sööd, et õhuingel võiks õnnistada sinu söömaaegu. Ja mälu toit hammastega korralikult läbi, et see muutuks vedelaks, ja veeingel võiks muuta selle vereks sinu kehas. Ja söö aeglaselt, nagu oleks see palve Jumalale. Sest ma ütlen sulle tõesti, et Jumala jõud tuleb sinusse, kui sa sööd niiviisi tema laua ääres. Kuid tema keha, kelle kohale ei lasku söögi ajal õhuingel ja veeingel, muudab saatan suitsevaks mülkaks. Ja Jumal ei luba teda enam oma laua äärde. Sest Jumala laud on nagu altar, ja see, kes selle laua ääres sööb, asub templis. 

Tõesti, ma ütlen sulle: Inimese poja keha on saanud templiks, ja tema sisemus altariks, kui ta täidab Jumala käske. Mistõttu ära pane midagi Jumala altarile, kui su vaim on rõhutud, ja ära mõtle kellestki pahameelega Jumala templis. Ja sisene Issanda pühamusse ainult siis, kui tunned endas Tema inglite kutset, sest kõik, mis sa sööd kurbuses, vihas või vastu tahtmist, muutub mürgiks sinu kehas. Sest saatana hingus rüvetab need kõik. Pane rõõmuga oma anded keha altarile, ja lase kõigil kurjadel mõtetel enesest lahkuda, kui saad oma kehasse Jumala jõudu Tema söögilauast. Ja ära kunagi istu Jumala lauda varem kui ta kutsub sind isuingli kaudu.“

„Seetõttu rõõmusta alati koos Jumala inglitega nende kuninglikus lauas, sest see on meelepärane Issanda südamele. Ja sinu elu on pikk maa peal, sest rõõmuingel – kõige väärtuslikum Jumala teenritest, teenib sind kõigil su elupäevadel.“

„Ja ära unusta, et iga seitsmes päev on püha ja pühendatud Jumalale. Kuuel päeval toida oma keha Maa-Ema andidega, aga seitsmendal päeval pühitse oma keha Taevase Isa jaoks. Ja seitsmendal päeval ära tarvita maist toitu, vaid ela ainult Jumala Sõnast. Ja veeda kogu päev Issanda inglite seltsis Taevase Isa kuningriigis. Lase seitsmendal päeval Jumala inglitel ehitada taevariik oma kehasse, nagu Sa töötad kuus päeva Maa-Ema kuningriigis. Seitsmenda päeva jooksul ära lase segada inglite tööd oma kehas. Ja Jumal annab sulle pika elu maa peal, et sa võiksid pärida igavese elu taevariigis. Sest tõesti, ma ütlen sulle, kui sa ei näe enam haigusi maa peal, elad sa igavesti taevariigis.“

„Ja Jumal saadab sulle igal hommikul päikesepaiste ingli, et äratada sind unest. Seepärast võta kuulda Taevase Isa kutset ja ära lama laiseldes asemel, sest õhu- ja veeingel ootavad sind juba väljas. Ja tööta kogu pika päeva koos Maa-Ema inglitega, et sa hakkaksid neid ja nende tööd üha paremini mõistma. Aga kui päike on loojunud, ja sinu Taevane Isa saadab su juurde oma kõige väärtuslikuma ingli – une, siis puhka, ja veeda kogu öö une ingliga. Ja siis saadab Taevaisa sinu juurde oma tundmatud inglid, et nad oleksid sinuga kogu pika öö. Ja Taevaisa tundmatud inglid õpetavad sulle palju Jumalariigi kohta, nõndasamuti, kui sinu tuttavad Maa-Ema inglid juhendavad sind tema kuningriigi asjades. Sest tõesti, ma ütlen sulle: sa oled igal öösel külaline oma Taevase Isa Kuningriigis, kui sa teed Tema käskude järgi.

Ja kui sa hommikul ärkad, tunned sa endas jõudu, mille oled saanud tundmatutelt inglitelt. Ja Taevane Isa saadab nad sinu juurde igal ööl, et nad võiksid toetada sinu vaimu, samuti kui Maa-Ema saadab sulle iga päev oma inglid, et nad võiksid hoida sinu keha. Sest tõesti, ma ütlen sulle, kui päeval kaisutab sind Maa-Ema, ja öösel hingab Taeva-Isa suudluse su peale, siis saavad inimesepoegadest Jumala lapsed.“

„Seisa vastu saatana kiustatustele päeval ja öösel. Ära ärka öösel ega maga päeval, et Jumala inglid sinust ei lahkuks.“

„Ja ära naudi ühtegi jooki ega suitsu, mis on saatanast, hoides sind ärkvel öösel ja pannes magama päeval. Sest tõesti, ma ütlen sulle, kõik saatana joogid ja suitsud on põlastusväärsed Jumala silmis.“

„Ära tee hooratööd päeval ega öösel, sest hooraja on nagu puu, kelle elumahl voolab tüvest välja. Ja see puu kuivab enneaegu, ei kanna eales ta vilja. Seepärast, ära mine hoorama, muidu kuivatab saatan su keha ja Issand teeb su seemne viljatuks.“

„Väldi kõike, mis on liiga külm või liiga kuum. Sest see on Maa-Ema tahe, et ei kuum ega külm ei kahjustaks sinu keha. Ja ära lase oma kehal saada kuumemaks ega külmemaks sellestsellest kuivõrd seda soojendavad või jahutavad Jumala inglid. Kui sa teed Maa-Ema käskude järgi, siis saadab ta jahedusingli sind jahutama, kui su keha on liiga kuum: ja samuti saadab ta kuumaingli, kes soojendab sind, kui su keha on muutunud liiga külmaks.“

„Jälgige kõikide Taevaisa ja Maa-Ema inglite eeskuju, kes töötavad päeval ja öösel, vahet pidamata, taevases ja maises kuningriigis. Niisiis, võtke endasse vastu ka tugevaim Jumala inglitest – tegude ingel, ja töötage kõik koos Jumala riigis. Olgu teile eeskujuks voolav vesi, tuul, kui ta puhub, tõesev ja loojuv päike, kasvavad taimed ja puud, ja loomad, kui nad jooksevad ja hüplevad, kasvav ja kahanev kuu, ning tähed, kui nad süttivad ja jälle kustuvad – kõik on nad liikumises, täitesoma ülesannet. Sest kõik, milles on elu, liigub; vaid see, mis on surnud, püsib paigal. Ja Jumal on elavate Jumal ja saatan on surnute oma. Seepärast teenige elavate Jumalat, et elu lõputu liikumine võiks teid alal hoida, ja te võiksite põgeneda surma igavese tardumuse eest. Seepärasttööta lakkamatult, ehitades Juamlariiki, muidu aetakse sind saatana kuningriiki. Elavate Jumalariigis valitseb igavene rõõm, kuid saatana surmariiki tumestab lakkamatu kurbus. Olge seepärast tõelised pojad oma Maa-Emale ja Taevasele Isale, et te ei langeks saatana orjusse. Ja teie Maa-Ema ja Taevaisa saadavad oma inglid teid õpetama, teid armastama ja teenima. Ja nende inglid kirjutavad Jumala käsudteile pea sisse, südamesse ja kätesse, nii et te võite teada, tunda ja järgida Jumala seadusi.“

„Ja palveta iga päev Taevaisa ja Maa-Ema poole, et sinu hing muutuks sama täisulikuks, nagu Taevaisa püha vaim, ning et sinu keha muutuks sama täiuslikuks, nagu Maa-Ema keha. Sest kui sa mõistad, tunned ja tegutsed nende tahtmise järele, siis kõik, mis sa paludoma Taevaisalt ja Maa-Emalt, antakse sulle. Sest Jumala tarkus, armastus ja vägevus on üle kõige.“

„Seepärast palu oma Taevast Isa nii: Meie Isa, kes Sa oled taevas, pühitsetud olgu Sinu nimi. Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu taevas, nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile täna, ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele, Ja ära lase meil sattuda kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjuast. Sest Sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen.“

„Ja samal moel pöördu oma Maa-Ema poole: Meie Ema, kes Sa oled maa peal, pühitsetud olgu Sinu nim. Sinu riik tulgu, Sinu tahtmine sündigu nagu Sinus, nõnda ka meis. Nagu Sa läkitad iga päev oma ingleid, läkita neid ka meile. Anna meile andeks meie patud, nagu meiegi teeme heaks kõik sinu vastu tehtud patud. Ja ära saada meid tõbedesse, vaid päästa meid kõigest kurjast, sest sinu päralt on maa, meie keha ja tervis. Aamen.“

Ja nad palusid kõik koos Jeesusega Taevaisa ja Maa-Ema. Ja hiljem rääkis Jeesus neile niiviisi: „samuti nagu teie kehad on sündinud uuesti Maa-Ema inglite läbi, nõndasamuti olgu teie vaim sündinud uuesti Taevaisa inglite läbi. Olge siis oma Emale ja Isale tõelised pojad, ning Inimesepoegadele tõelised vennad. Siiani olite sõjajalal oma Isa, Ema ja Vendadega. Ja te olete teeninud saatanat. Tänasest elage rahus oma Taevaisa, Maa-Ema ja Vendade – Inimesepoegadega. Ja võidelge ainult saatana vastu, sest muidu ta röövib teilt rahu. Ma annan teie kehale Maa-Ema rahu, ja teie vaimule Taevaisa rahu. Ja mõlema rahu valitsegu Inimesepoegade hulgas.“

„Tulge minu juurde kõik, kes te olete väsinud ning kannatate vaenus ja vaevas! Sest minu rahu annab teile jõudu ja lohutust. Sest minu rahu on üleni täis rõõmu. Seetõttu tervitangi teid alati niiviisi: „Rahu olgu teiega!“

„Seepärast siis tervitage ka teie üksteist alati nii, et teie kehade üle laskuks Maa-Ema rahu, ning vaimu üle Taevaisa rahu. Siis leiate ka rahu eneste seas, sest Jumala Kuningriik asub teie sees. Ja nüüd minge tagasi oma vendade juurde, kellega te siiani olite sõjajalal, ja tehke rahu ka nendega. Õndsad on rahunõudjad, sest nemad leiavad rahu Jumalas. Minge ja ärge tehke enam pattu. Ja andke ogaühele oma rahu, nagu mina olen andnud teile oma rahu. Sest minu rahu on Jumalast. Rahu olgu teiega.“

Ja ta lahkus nende juurest. Ja tema rahu laskus nende üle; ja armastuse ingel südames, seaduse tarkus peas ja taassünni vägi kätes, suundusid nad Inimesepoegade hulka, et tuua neile, kes sõdisid pimeduses, rahu valgust.

Ja nad lahkusid, soovides üksteisele: „RAHU OLGU SINUGA!“


No comments:

Post a Comment